¿Que empresa en Barcelona da presuspuestos en obras y reformas electrícas REBT - Barcelona

Lunes, 25 mayo 2015

Detalles del Anuncio

Ciudad: Barcelona
Operación: Ofrecido

Información de contacto

Nombre PUIG CMZ GRUP

Descripción

PUIG-CMZ GRUP
Especialistes en aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió REBT en tots els vessants, teòriques (Projectes i pressupostos) i pràctiques (Instal·lacions parcials o integrals)
Informe sobre treballs i activitats desenvolupats pel nostre grup:
-Muntatge I manteniment d'instal·lacions elèctriques en baixa tensió.
-Reparació I manteniment de motors, alternadors i grups electrògens.
-Muntatge I manteniment d'instal·lacions mecàniques i climatitzacions.
-Muntatge De naus industrials.
-Albañilería De precisió i en general.
-Muntatge D'alumini, pladur i treballs pintura.
Treballs amb tot tipus de ferro, estructures, etc.
-Plaques Solars i fotovoltaiques.
-Refuerzos Estructurals.

A més, els oferim aquests serveis:

Contractes de manteniment elèctric i mecànic.
-Adecuaciones D'instal·lacions per a la seva legalització i posada a punt.
-Enginyeria I projectes d'instal·lacions elèctriques.
-Auditories D'instal·lacions elèctriques, aigua i climatització.
-Projectes I muntatges de de megafonia, circuit tancat de TV, veu i dades.
Especialistes en reformes d'hotels, restaurants i edificis singulars.
-arquitecte I decorador.

Pressupostos sense compromís GRATUÏTS I TANCATS.

HORARIS D'ATENCIÓ AL CLIENT PER CONSULTA DE PREUS I PRESSUPOSTOS: DE 08:30 A 19:30 TL. 93.169 42 50
TL. 696 25 34 46
Web: httpwww.puigcmz.com/